Language :

ไทยลอว์ :-


ไทยลอว์ด็อทคอมเป็นเว็บไซต์แรกๆที่ให้คำปรึกษาออนไลน์ เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย โดยให้คำแนะนำและแนวทางที่เกี่ยวกับกฎหมายที่คุณต้องการทราบในการวางแผนการดำเนินธุรกิจ การทำวิจัย ตลอดจนงานวิชาการ ทั้งนี้การตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนนั้น ควรที่จะทำให้ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ โดยที่ด้วยตัวของมันเองแล้ว กฎหมายเป็นเรื่องที่กว้างและหลากหลาย ซึ่งไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต่างก็จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายทั้งสิ้น ไม่ทางก็ทางหนึ่งเสมอ ดังนั้น ไทยลอว์ดอทคอมจึงสามารถช่วยให้คุณได้รับคำตอบ โดยไม่ต้องเดินทางมาประเทศไทยด้วยตัวคุณเอง แต่อย่างใด

ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากบริการของไทยลอว์ด็อทคอมมีดังต่อไปนี้

  • นักลงทุน ซึ่งตั้งใจจะลงทุนในประเทศไทยและต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ของไทย
  • นักธุรกิจ ซึ่งมีความประสงค์จะร่วมทำธุรกิจกับบรรดาบริษัทของไทย หรือ บริการจัดการ บริษัทต่างชาติในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและบัญชี ซึ่งมีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมงบการเงินของบริษัทต่างๆในเครือ ภายในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
  • นักศึกษาและนักวิชาการ ซึ่งทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย
  • บุคคลทั่วไป ที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมาย